Anasayfa
En Çok Okunanlar
En Yeniler
Üye GirişiTüremiş Sözcük
Ekleyen : admin Okunma Sayısı : 1281
Ekl. Tar: 31-10-2013 Gün. Tar: 30-11--0001

Bu Yazıda Neler Var

 • Kök + yapım eki = Türemiş Kelime
 • 1. Yapım Ekleri
 • 2. Çekim Ekleri
 • Türemiş Kelimelerin Özellikleri
 • Türemiş Kelime Örnekleri
 • İlgili Yazılar

  01 | Sözcük
  02 | Kelime
  03 | Kelime Grubu
  04 | Türemiş Sözcük


  Kök veya gövde halindeki kelimelere yapım ekleri eklenerek meydana gelen yeni kelimelere TÜREMİŞ KELİME denir. Kelimeler, sonlarına bazı ekler alarak değişik biçimlerde cümlede kullanılırlar. Aldıkları yapım ekleriyle yeni bir anlam kazanan sözcüklerdir. Kök halindeki sözcük isim, sıfat, fiil, zamir, zarf olabilir.

  Kök + yapım eki = Türemiş Kelime

  Kalem + lik = Kalemlik

  Türkçede ekler ikiye ayrılır:

  1. Yapım Ekleri

  Kelimelerin sonlarına eklenerek yeni anlamda kelimeler türeten eklere YAPIM EKLERİ denir.

  Dilimizde çeşitli yapım ekleri vardır: -lik, -li, -ci, -cik, -sız, -şer, -cık, -im, -ma, -iş, -si, -gen, -tı, -giç, -gın...

  Bu ekler ses uyumuna göre kelimelere eklenirler.
  mimar - mimar_lık, göz - göz_lük, duvar - duvar_cı

  2. Çekim Ekleri

  Eklendikleri kelimeleri çekimli hale getiren, yani yeni anlamda kelime türetmeyen eklere ÇEKİM EKLERİ denir. Çekim ekleri kelimelerden yeni kelime türetmezler.

  ders + ler + i + miz + de = derslerimizde
  kaldır + dı = kaldırdı

  Türemiş Kelimelerin Özellikleri

  Sucu (isim + yapım eki)
  Güzellik (sıfat + yapım eki)
  Geliş (fiil + yapım eki)
  Benlik (zamir + yapım eki)
  Çokluk (zarf + yapım eki)

  Bir soruda birçok türemiş kelime verilip farklı olan soruluyorsa, türemiş kelimenin köküne bakılır ve hangi tür kökten türemiş olduğu tespit edilir.

  Örnek: Geliş - Bakış - Bilgi - Gözcü arasında farklı olan "gözcü" sözcüğüdür, çünkü diğerleri fiilden, "gözcü" ise isimden türemiştir.
  Kök ile türemiş sözcük arasında mutlaka anlam ilişkisi bulunmalıdır.

  Örneğin, "sucuk" kelimesi basit bir kelimedir, çünkü su + cuk olamaz, yani "su" ile "cuk" arasında anlam ilişkisi yoktur.

  Türemiş kelime mutlaka bir adet yapım eki ile oluşmak zorunda değildir. Kök kelime birden çok yapım eki alabilir. Türemiş sözcük çekim eki alacaksa, çekim eki yapım ekinden sonra gelir.

  Örnek: "Koş + u + cu + lar" sözcüğü 2 yapım, 1 çekim eki olmak
  Kök Y.E.Y.E .Ç.E. üzere toplam 3 ek almıştır.
  "Gör + üş + me + z + mi + y + di + niz"
  kip eki Ç.E.
  şahıs eki Ç.E.
  kip eki Ç.E.
  kaynaştırma harfi
  soru eki Ç.E.
  KökY.E. Olumsuzluk eki
  Ç.E.
  sözcüğü 1 yapım eki, 5 çekim eki almıştır.

  Not: Dilimize yabancı dillerden gelen sözcükler, geldikleri dilde türemiş de olsalar, basit sözcükler sayılmalıdır.
  * Faaliyet, televizyon, mesuliyet, fotoğraf...

  Ancak, bu tür sözcükler Türkçe yapım ekleri alıp türemişlerse birer türemiş sözcük sayılırlar.
  * Televizyoncu, mesuliyetli, fotoğrafçı...

  Türemiş Kelime Örnekleri

  şarkıcı (şarkı–cı)
  soygun (soy–gun)
  örtülü (ört–ü–lü)
  görüştür– (gör–üş–tür–)
  sızla– (sızı–la–)
  sessizlik (ses–siz–lik)
  kırılgan (kır–ıl–gan)
  Türkçe (Türk–çe)
  kulaklık (kul–ak–lık)
  susa– (su–sa–)
  şakalaş– (şaka–laş–)
  çınlat– (çın–la–t–)

  Benzer Yazilar

  

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr

  En Çok Okunanlar

  04 | Sıfat Sıfat
  09 | Panel Panel
  10 | Zamir Zamir
  
  ..:: Online Uyeler ::..
   Nedir.Org Bi soru sor